ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
25
- พฤษภาคม
2021
Posted By : เจษฎา ตันธนะ
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ใส่ความเห็น