สพฐ. เปิดระบบ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (DMC64)

เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2564 คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

Previous post คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Next post VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน บ้านห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา