ขอเชิญ ครู/บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะทำงานซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

กลุ่มส่งเสริมการศึกษ […]