โรงเรียนบ้านท่ามะกา ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19 ) ภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 มิถุน […]

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

เมื่อวันที่ 17 มิถุน […]

โรงเรียนวัดนาพระยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดนาพระยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร COVID-19 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 […]

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขต สพป.กจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 25 มิถุนายน 2 […]

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน เปิดการเรียนการสอน แบบ On-Site ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุน […]