การเปิดภาคเรียนโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบจะทำการเปิดภาคเรียนของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันสถานการณ์โควิดอย่างเคร่งครัด

ทางโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทางโรงเรียนมีนโยบายปฏิบัติเข้มตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

มีมาตรการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

มีจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย

สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อในสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

Previous post โครงการออมสิน ๑๐๘ ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง โรงเรียนวัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา”
Next post โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2”