นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนวัดคร้อพนัน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดคร้อพนัน ขอขอบคุณ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ และ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของคุณครูกันต์ธีร์ วอนเพียร ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVOD 2019 พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID19

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Next post โรงเรียนบ้านดอนรัก ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ