โรงเรียนบ้านดอนสระ ประกาศการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ

ได้ประกาศการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านดอนสระ

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนสระ

เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนบ้านดอนสระจึงขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ Online และ On-Hand จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายจะทำการเรียนการสอนแบบปกติ

อนุภัทร เซี่ยงฝู

ธุรการโรงเรียนบ้านดอนสระ

You may also like...

ใส่ความเห็น