โรงเรียนบ้านนาใหม่เดินระบบท่อน้ำประปาภายในโรงเรียน
30
- มิถุนายน
2021
Posted By : สมเจตน์ เชื้อวงษ์
โรงเรียนบ้านนาใหม่เดินระบบท่อน้ำประปาภายในโรงเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารคณะครูและประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาใหม่ ได้ร่วมกันเดินระบบน้ำประปาและฝังท่อน้ำเพื่อใช้ในโรงเรียนเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น