โรงเรียนบ้านนาใหม่เดินระบบท่อน้ำประปาภายในโรงเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารคณะครูและประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาใหม่ ได้ร่วมกันเดินระบบน้ำประปาและฝังท่อน้ำเพื่อใช้ในโรงเรียนเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
Next post โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน