โรงเรียนบ้านบึงวิทยาขยายเวลาเรียนรู้อยู่ที่บ้าน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 – วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เรียนรู้อยู่ที่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร จึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand หรือOn Air หรือOn Demand แล้วมาพบกันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นะคะ

You may also like...

ใส่ความเห็น