โรงเรียนบ้านพนมนาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่ายสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้สารสนเทศ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณครูอาทิตย์ จรเข้ และนางสาวศศิธร สาหร่าย ธุรการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่ายสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่องโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ รับรางวัล Popular Vote ผลการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2564
Next post โรงเรียนวัดห้วยสะพาน เปิดการเรียนการสอน แบบ On-Site ปีการศึกษา 2564