โรงเรียนบ้านพนมนาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่ายสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้สารสนเทศ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณครูอาทิตย์ จรเข้ และนางสาวศศิธร สาหร่าย ธุรการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่ายสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่องโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

You may also like...

ใส่ความเห็น