โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินจากกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านไผ่สี จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand
Next post โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของ COVID-19