โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินจากกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

You may also like...

ใส่ความเห็น