โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขต สพป.กจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ท่านผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนในการเปิดเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน อ.พนมทวน พร้อมร่วมมอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มารับที่โรงเรียนโดยส่วนหนึ่งคุณครูโรงเรียนจะนำไปส่งให้กับเด็กนักเรียนที่บ้าน เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยด้วนมีความเสี่ยงสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วนจึงประกาศให้เรียนแบบ ON-HAND

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดห้วยสะพาน เปิดการเรียนการสอน แบบ On-Site ปีการศึกษา 2564
Next post โรงเรียนวัดนาพระยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดนาพระยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร COVID-19 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียน