โรงเรียนบ้านเขากรวด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี ครูโรงเรียนบ้านเขากรวด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทาสีอาคารเรียน

นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี ครูโรงเรียนบ้านเขากรวด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีและขอขอบคุณนักศึกษา

นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ช่วยกันซ่อมแซมไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด และทาสีอาคารเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น