โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ การประชุมผู้อำนวยการ คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โดย นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูครูและ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมครั้งที่ 10/2564 เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีมาตรการเข้มงวดในการดูแล และรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

You may also like...

ใส่ความเห็น