โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ การประชุมผู้อำนวยการ คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โดย นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูครูและ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมครั้งที่ 10/2564 เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีมาตรการเข้มงวดในการดูแล และรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดพังตรุ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย นายสมาน สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน