โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ รับรางวัล Popular Vote ผลการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2564

กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2564 ในการประกวดรอบสุดท้ายมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ทั้งหมด 15 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลที่มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวด โดยผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงาน “สิ่งแวดล้อมในฝัน” ของทีมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลละ 15,000 บาท

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของ COVID-19
Next post โรงเรียนบ้านพนมนาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่ายสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้สารสนเทศ