โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง และขอขอบคุณท่านกรรมการในข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ให้โรงเรียนได้ปรับปรุง ดำเนินการเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142

You may also like...

ใส่ความเห็น