โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน (ข่าวประชาสัมพันธ์)

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. – 12.00น. นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียนและคณะครูโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ได้ดำเนินการแจกเอกสารใบงานการจัดเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand พร้อมทั้งมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยโรงเรียนวัดห้วยตะเคียนจะเปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On-site (มาเรียนที่โรงเรียน) ในวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564.

You may also like...

ใส่ความเห็น