โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) ขอขอบคุณท่าน ส.ส.ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ที่ท่านได้สั่งงานให้ทีมงานมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่โรงเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.-12.00 น. ขอขอบคุณท่าน ส.ส.ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ที่ท่านได้สั่งงานให้ทีมงานมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลแสนตอ และโรงเรียนวัดแสนตอฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น