โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน๒(วัดปลักเขว้า) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15:30 น. นายเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน๒(วัดปลักเขว้า) ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา

You may also like...

ใส่ความเห็น