โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะครูช่วงชั้นที่1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3) โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมติดตามเก็บใบงานเก่า มอบใบงานใหม่ เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรูปแบบOn-Siteได้ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงโรคระบาดอยู่

You may also like...

ใส่ความเห็น