โรงเรียนบ้านตลุงใต้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้เป็นประธานการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้เรียนเชิญ พ.ต.อ.ณภัทรมงคล เหลืองวัฒนกุล ผกก.สภ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พร้อมคณะ มาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเอาใจใส่ลูกหลาน วัยคึกคะนองขับขี่รถจักรยานยนต์ซิ่ง และยาเสพติด การประชุมผู้ปกครองได้จัด 2 ช่วงเวลา

1.ช่วงเวลา 9.00 น.-10.00 น. ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3

2.ช่วงเวลา 13.00 น. – 14.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา4- มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพการประชุมผู้ปกครอง

You may also like...

ใส่ความเห็น