โรงเรียนบ้านซ่อง จัดประชุมงานวิชาการ เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง  ประธานในที่ประชุม มอบหมายครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้คระครู ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. 64 เวลา 9.00 – 15.30 น.

ใส่ความเห็น

Previous post ประชาสัมพนธ์การพัฒนาในหลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Next post โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ