โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองหิน ขอขอบคุณ ผอ.สมศักดิ์​ ฉันทปราโมทย​์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง) ประธานและคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ทันตแพทย์จาก รพ. มะการักษ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาอำเภอท่ามะกา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหินขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านค่ะ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
Next post โรงเรียนบ้านกระเจา ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙)