โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองหิน ขอขอบคุณ ผอ.สมศักดิ์​ ฉันทปราโมทย​์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง) ประธานและคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ทันตแพทย์จาก รพ. มะการักษ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาอำเภอท่ามะกา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหินขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านค่ะ

You may also like...

ใส่ความเห็น