โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ผู้บริหาร และครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรการในการประเมิน

You may also like...

ใส่ความเห็น