โรงเรียนบ้านอ่างหิน โดยนายบรรเจิตต์​ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ ผลักดันจนได้รับรางวัลระดับประเทศ “โรงเรียต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ซึ่งจะเป็นศูนย์ศึกษาดูงานต้นแบบ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น