โรงเรียนบ้านอ่างหิน อ.ห้วยกระเจา ได้รับรางวัลระดับประเทศ “โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

โรงเรียนบ้านอ่างหิน โดยนายบรรเจิตต์​ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ ผลักดันจนได้รับรางวัลระดับประเทศ “โรงเรียต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ซึ่งจะเป็นศูนย์ศึกษาดูงานต้นแบบ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ผู้บริหาร และครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรการในการประเมิน
Next post โรงเรียนบ้านเขากรวด ประชุมออนไลน์โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี