วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด พร้อมนายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี ครูวิชาการโรงเรียนบ้านเขากรวด ต้อนรับ นายจีรทิปต์ ลิ้มปฐมพิภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายธูป คณะครูโรงเรียนบ้านชายธูป และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนเขว้า ได้มาศึกษาดูงานอบรมเรื่องแนวทางในการจัดทำวิทยฐานะ ว21/2560 และงานประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ใส่ความเห็น