โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Por”

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่ […]

โรงเรียนบ้านดอนมะขามปรับขยายระยะเวลาการเรียนการสอนแบบ On-hannd

เนื่องจากสถานกาณ์การ […]

ประกาศ โรงเรียนบ้านไผ่สีได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand

เนื่องจากสถานการณ์โค […]

โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผล On Hand” 12-17กค.64

โรงเรียนวัดเบญพาดราย […]