ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งและคณะครูเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 2019

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ได้นำคณะครูเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 2019 ณ เทศบาลท่ามะกา โดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมะการักษ์เป็นผู้ให้บริการ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบเงินทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Next post ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและเทียนจำนำพรรษา