เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ท่านรองนุสรา ทิพย์อุทัย และคณะครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยความร่วมมือจากสพป.กาญจนบุรี เขต 2 รพ.มะการักษ์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา

ใส่ความเห็น