การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านท่ามะกา ปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ท่านรองนุสรา ทิพย์อุทัย และคณะครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยความร่วมมือจากสพป.กาญจนบุรี เขต 2 รพ.มะการักษ์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา

ใส่ความเห็น

Previous post ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา (ฉบับที่ ๔)
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ในระหว่างวันที่ 2 – 13 ส.ค.64 เป็นรูปแบบ On Hand