วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านท่ามะกา ๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางนุสรา ทิพย์อุทัย รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านท่ามะกาได้นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายที่วัดท่ามะกา และวัดดอนขมิ้น เช่นทุก ๆ ปี แต่ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดถวายเทียนจำนำพรรษาแบบวิถี New Normal โดยให้ตัวแทนครู นำไปถวายที่วัด อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

You may also like...

ใส่ความเห็น