กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดพังตรุจัดทำคลิปการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง การถาม-การบอกราคา พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผัก สอนโดยคุณครู ชัญญา สังขฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดพังตรุ

ใส่ความเห็น