การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ด้วยระบบ e-learning Platform Online

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ด้วยระบบ e-learning Platform Online

ใส่ความเห็น

Previous post โครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ ประจำปี 2564
Next post โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning ปีงบประมาณ 2564