โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning ปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning ปีงบประมาณ 2564

ใส่ความเห็น

Previous post การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ด้วยระบบ e-learning Platform Online
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 16-20 สิงหาคม 2564