โครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ ประจำปี 2564

ใส่ความเห็น

Previous post ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ประจำสัปดาห์ ของโรงเรียนบ้านหนองจอก
Next post การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ด้วยระบบ e-learning Platform Online