วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบเงินให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 2000 บาท

45Keh Auspucksa, Pimpisa Plodpai และคนอื่นๆ อีก 43 คน

45Keh Auspucksa, Pimpisa Plodpai และคนอื่นๆ อีก 43 คน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือฯCovid19″ 4 ก.ย.64
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “คำขอบคุณ จากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ปกครอง”