วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบเงินให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 2000 บาท

45Keh Auspucksa, Pimpisa Plodpai และคนอื่นๆ อีก 43 คน

45Keh Auspucksa, Pimpisa Plodpai และคนอื่นๆ อีก 43 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น