โรงเรียนบ้านไพรงามมอบเงินแก่ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด 19 (เงินเยียวยา 2,000 บาท)

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 82 คน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด 19 การจัดสรรเงินกู้ เพื่อแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการภายใต้มาตรการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข

You may also like...

ใส่ความเห็น