จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000 บาท

ในวันที่ 6 กันยายน 2564 นำโดย นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 และคณะครู ดำเนินการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ในด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
Next post การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)