โรงเรียนบ้านหนองจอก มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงินเยียวยา 2,000 บาท) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

You may also like...

ใส่ความเห็น