โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท

การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ของโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

You may also like...

ใส่ความเห็น