โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท

การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ของโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
Next post โรงเรียนวัดเขารักษ์ มอบเงิน 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019