โรงเรียนวัดเบญพาด ดำเนินการมอบทุนยากจนพิเศษ และถุงยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือ สพป.กจ2

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564

โรงเรียนวัดเบญพาดดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 1 ทุน เพื่ออุทิศผลบุญให้กับ คุณพ่อบรรลือ สุขกรม (บิดาของภรรยา ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

อีกทั้ง ครูประจำชั้นและฝ่ายอำนวยการดำเนินการมอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยเงิน 1,000 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการเยียวยานักเรียนติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทันในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน 🧤🧼

You may also like...

ใส่ความเห็น