โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณมูลนิธิเด็กที่มอบหนังสือดี ๆ ให้กับทางห้องสมุดโรงเรียน

ขอขอบพระคุณมูลนิธิเด็กที่มอบหนังสือดี ๆ ให้กับทางห้องสมุด โรงเรียนวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้ผู้ปกครอง นักเรียนเข้ามาส่งใบงานการบ้าน