โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดงานเกษียณอายุราชการคุณครูผู้ทรงคุณค่า

งานเกษียณครูกลุ่มโรงเรียนบ้านทวน 2564
ในปีนี้มีคุณครูผู้ทรงคุณค่า เกษียณอายุราชการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
1.นายสมภพ บ้งชมโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนสระ
2.นางบุญเตือน ชินวงษ์เกตุ ครูโรงเรียนบ้านดอนมะขาม
3.นายสมศักดิ์ คำหอม ครูโรงเรียนวัดสาลวนาราม
ขอให้คุณครูทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูลผลทุกประการเทอญ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านอ่างหิน สร้างความรู้และประสบการณ์ตามโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
Next post เส้นทางแห่งเกียรติยศ