คณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวดร่วมกับนักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า มีกิจกรรมออมสินสื่อรักพิทักษ์ครอบครัว และกิจกรรมปลูกผักของขวัญจากใจให้พ่อเเม่ โรงเรียนบ้านเขากรวดขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น