โรงเรียนบ้านเขากรวด จัดกิจกรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

คณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวดร่วมกับนักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า มีกิจกรรมออมสินสื่อรักพิทักษ์ครอบครัว และกิจกรรมปลูกผักของขวัญจากใจให้พ่อเเม่ โรงเรียนบ้านเขากรวดขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

Previous post รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (งวดที่ 11)
Next post โรงเรียนบ้านเขากรวด พานักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก