โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

You may also like...

ใส่ความเห็น