ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ใส่ความเห็น