โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการซีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
Next post ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่สี เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-Site