การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านโคราช ขอขอบพระคุณ ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า, ศน.ชนากานต์  วิหค และศน.นิภา สุขพิทักษ์ ที่มานิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแนวทาง  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ OnSite ที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยมีนางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

You may also like...

ใส่ความเห็น