การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (c4t) รุ่น 4

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ นางชลนา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
Next post การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายการพุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 47/2564