ช่องทางการรับบริจาค
1. บริจาคได้ที่ รร.วัดบ้านทวน
2. ผอ.อัจฉรา รอดภัย โทร 085-2993107
3. ครูจิราภรณ์ โทร 097-9724965
4. ครูลานา โทร 093-3391592

ขอบพระคุณครับ/ค่ะ 

ใส่ความเห็น