โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอรับการสนับสนุนของขวัญ ขนม ผลไม้ ไอศกรีม และสิ่งของต่าง ๆ จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 ม.ค.65

ช่องทางการรับบริจาค
1. บริจาคได้ที่ รร.วัดบ้านทวน
2. ผอ.อัจฉรา รอดภัย โทร 085-2993107
3. ครูจิราภรณ์ โทร 097-9724965
4. ครูลานา โทร 093-3391592

ขอบพระคุณครับ/ค่ะ 

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ นางชลนา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21