โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ นางชลนา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 ธ.ค.64 นางชลนา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้นิเทศ ติดตาม และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน และคณะครูให้การต้อนรับ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอรับการสนับสนุนของขวัญ ขนม ผลไม้ ไอศกรีม และสิ่งของต่าง ๆ จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 ม.ค.65
Next post การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (c4t) รุ่น 4