โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ นางชลนา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 ธ.ค.64 นางชลนา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้นิเทศ ติดตาม และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน และคณะครูให้การต้อนรับ

You may also like...

ใส่ความเห็น