สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นแบบคำร้องขอย้ายพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ภายในระยะเวลาตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
เอกสารที่จัดส่ง ดังไฟล์แนบ

You may also like...

ใส่ความเห็น