สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นแบบคำร้องขอย้ายพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ภายในระยะเวลาตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
เอกสารที่จัดส่ง ดังไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครั้งที่ 3)