โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครั้งที่ 3)

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครั้งที่ 3) คุณครูนิลาวัณย์ มุมมอง สาขาเอกปฐมวัย

You may also like...

ใส่ความเห็น